دچار
Image
تمامی مطالب مرتبط با "دچار"

بخور نخورهای بیماران دچار سنگ کلیه


غذاهای مفید و مضر برای بیماران سنگ کلیه بیمارانی که دچار سنگ کلیه می شوند بهتر است بیشتر غذاهایی که ملین هستند بخورند و از ورزش های طاقت فرسا و شدید پرهیز کنند. این بیماران دچار سنگ کلیه توجه کنند که مسهل های قوی برایشان مناسب نیست بلکه با خوردن انجیر، روغن زیتون در غذایشان کمی آن را ملین کنند. گوشت شتر، گاو، گوساله، گوشت های مانده و ماهی شور برایشان مضر است...
ادامه مطلب