اندازه
Image
تمامی مطالب مرتبط با "اندازه"

به اندازه به کودکانمان غذا بدهیم


غذا خوردن کودکان همیشه یک روال و روند را ندارد و معمولا دچار نوسان می شود گاهی اوقات اصرار بیش از حد والدین به کودکان برای تمام کردن غذایشان به سلامتی کودکان صدمه می زند. یکی از نکاتی که باید از همان کودکی به بچه ها یاد داد، به اندازه غذا خوردن است.همه ما از زمانی که کودک بودیم، همواره در زندگی با قوانین و مقرراتی مواجه می شدیم که گاهی اوقات عمل کردن به آنها...
ادامه مطلب

تبدیل واحدهای اندازه گیری


تبدیل واحدهای اندازه گیری مواد غذایی تبدیل فنجان به قاشق غذاخوری، قاشق چای خوری و میلی لیتر 1 فنجان = 16 قاشق غذاخوری = 48 قاشق چای خوری = 240 میلی لیتر 3/4 فنجان = 12 قاشق غذاخوری = 36 قاشق چای خوری = 180 میلی لیتر 2/3 فنجان = 11 قاشق غذاخوری = 32 قاشق چای خوری = 160 میلی لیتر 2/1 فنجان = 8 قاشق غذاخوری = 24 قاشق چای خوری = 120 میلی لیتر 3/1...
ادامه مطلب