Image

تزئین سبزی پلو ماهی عید

تزئین سبزی پلو ماهی عید

سبزی پلو ماهی غذای محبوب ایرانیان در شب عید و یکی از سنت های ایرانی است؛ سبزی نشان پر باری، سرسبزی و زایش طبیعت و ماهی نماد روشنی و جنب و جوش است. در آلبوم زیر می توانید مدل های سبزی پلوی مجلسی و تزئین سبزی پلو را مشاهده کنید و با الهام از آن سفره رنگین و منحصر به فردی داشته باشید.

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی

تزئین سبزی پلو ماهی
تزئین سبزی پلو ماهی عید


منبع :
بر چسب ها :

تزئین میز غذا

,

غذا

,

ماهی

,