Image

خواص گیاه آگاو

برگ آگاو

آگاو، گیاهی است معمولا بدون ساقه با برگ های ریشه ای

نام های دیگر:صباره، الصبرالامریکی، کوواربوتی


مشخصات: گیاهی است از خانواده Amaryllidaceae، گونه های متعدد و مختلفی دارد. گیاهی است معمولا بدون ساقه ،برگ های آن ریشه ای و به طور گروهی مستقیما از ریشه خارج می شوند، برگهای بزرگ،پهن،دراز به طول تقریبا دو متر،ضخیم،گوشتی،زیر برگ ها محدب و برآمده و روی برگها مقعر به رنگ سبز خاکستری. کناره برگها دارای تیغ های تیز و خیلی محکم و زرد مایل به سبز متعدد در اطراف محور شاخه گل دهنده که از وسط برگها بیرون می آید قرار دارند.طول محور گلها در بعضی گونه ها به 8-9 متر می رسد، آرایش گل های آنس از چندین سال (شاید پس از 30-40) سال ظاهر می شود،سابقا معتقد بودند که در برخی گونه ها پس از یک قرن است و در مناطق گرم آسیا و آمریکا انتشار دارد.در ایران گونه ای از آن به طور وحشی در بلوچستان در باغ های نصیرآباد می روید و در باغبانی نیز به عنوان گیاه زینتی پرورش داده می شود.خواص درمانی :
1- اگر مغز گیاه خورده شود،تب را قطع می کند.2- مغز آن را ضماد کنید،برای التیام دادن زخم نافع است.3- ضماد شیره تازه آن برای تسکین درد دندان و رفع نارحتی چشم مفید است.برگ آگاو
ترکیب شیمیایی:
ماده هکوژنین، استروئید ساپوژنین، هکوژنین، ساپوناز، سیزالخواص درمانی :
شیره تازه آن را بگیرید و بنوشید،ملین ،مدر و قاعده آور است،در موارد کمبود ویتامین C در بدن داروی مفیدی است.ریشه آگاو
ترکیب شیمیایی:
نوعی قند به نام آگاوژ، ساپونین، رزینخواص درمانی :
آب دم کرده آن را بنوشید،مدر ،معرق و ضدعفونی کننده است.

منبع: shafakhoone.com


منبع :
بر چسب ها :

ترکیب شیمیایی

,

برگ آگاو

,

ریشه آگاو

,

خاصیت درمانی گیاه آگاو

,

خواص درمانی گیاه آگاو

,

خاصیت گیاه آگاو

,

خواص گیاه آگاو

,

خواص گیاه آگاو،خاصیت گیاه آگاو،خواص درمانی گیاه آگاو،خاصیت درمانی گیاه آگاو،ریشه آگاو،برگ آگاو،ترکیب شیمیایی

,