شربت باقلوا و طرز تهیه آن
Image

شربت باقلوا و طرز تهیه آن

شربت باقلوا و طرز تهیه آن
مواد لازم:
1-شکر نیم کیلو

2-آب 5/1 پیمانه

3-گلاب نصف پیمانه

طرز تهیه:

شکر را با آب لیمو مخلوط می کنیم و روی آتش می گذاریم تا جوش بیاید و کمی غلیظ شود گلاب را میریزیم چند جوش که زد شربت را از صافی رد می کنیم .

در صورتیکه باقلوا ماند و خشک شد کمی شربت رقیق و گرم روی باقلوا می دهیم در صورتیکه باقلوا را در سینی تهیه کردیم باید لواش رابزرگ اندازه سینی باز کرده بطریق فوق همل عمل نمود .


منبع :
بر چسب ها :

رقیق

,

خشک

,

صورتیکه

,

صافی

,

میریزیم

,

گلاب

,

غلیظ

,

کمی

,

بیاید

,

جوش

,

گذاریم

,

آتش

,

مخلوط

,

لیمو

,

تهیه شکر

,

پیمانه طرز

,

نصف

,

پیمانه ۳گلاب

,

۵۱

,

کیلو ۲آب

,

نیم

,

لازم ۱شکر

,

مواد

,

طرز

,

باقلوا

,

شربت

,