Image

نکاتی مهم در مورد تهیه شیرینی ها


نکاتی مهم در مورد تهیه شیرینی ها

برای شما هم پیش آمده که هنگام پخت شیرینی دچار مشکل شوید ؟ اگر بدانید مشکل از کجاست به خوبی می توانید آن را برطرف کنید…
 
دلایل پهن شدن شیرینی و بیسکو ئیت در سینی فر درهنگام پخت :
1.مواد اولیه ی تهیه ی شیرینی و بیسکویت را با دقت اندازه گیری نکرده اید.
2.درجه حرارت فر به اندازه ی کافی بالا نبوده است. (فر گرمای لازم را نداشته است)

3.مواد اولیه را بیش از حد هم زده اید.

4.شیرینی یا بیسکویت را در سینی داغ چیده اید.

5.در بعضی از شیرینی ها اگر مقدار روغن زیاد شود، شیرینی پهن می شود.

 دلایل خشک و سفت شدن شیرینی و بیسکو ئیت بعد ازپختن و خنک شدن:
1.باید مواد اولیه را با دقت اندازه گیری کرد. زیرا زیاد شدن مقدار شکر، یکی از دلایل سفت شدن بیسکویت یا شیرینی است.
2.اگر شیرینی به مدت طولانی و با دمای بالا پخته شده باشد. سفت می شود.

3.برای پهن کردن خمیر بیسکویت روی میز کار، از دو ورق کاغذ روغنی استفاده کنید که مجبور به استفاده از آرد نشوید. چون استفاده ی زیاد از آرد باعث سفت و خشک شدن بیسکویت و شیرینی می شود.

4.اگر هنگام تهیه ی خمیر، خمیر را زیاد هم بزنید، خمیربه روغن می افتد و بعد از پخت،شیرینی یا بیسکویت خشک و سفت می شود.
 


منبع :
بر چسب ها :

گیری

,

اندازه

,

دقت

,

بیسکویت

,

تهیه ی

,

اولیه ی

,

1مواد

,

درهنگام

,

فر

,

سینی

,

ئیت

,

بیسکو

,

پهن

,

  دلایل

,

برطرف

,

خوبی

,

بدانید

,

مشکل

,

دچار

,

شیرینی

,

پخت

,

شیرینی‌ها

,

مهم

,

نکاتی

,

ایران

,

داغ

,

بازی

,

برای شما هم پیش آمده که هنگام پخت شیرینی دچار مشکل شوید اگر بدانید مشکل از کجاست به خوبی می توانید آن را برطرف کنید   دلایل پهن ش نکاتی مهم در م

,